ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 3.2.2021

 
תאריך פרסום: 02/03/2021
שנה: 2021
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 3.2.2021