ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ ה-1 בינואר 2020 בבניין העירייה

 
תאריך פרסום: 01/01/2020
שנה: 2020
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ ה-1 בינואר 2020 בבניין העירייה