ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 04.11.2020

 
תאריך פרסום: 11/04/2020
שנה: 2020
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 04.11.2020