ישיבה מן המניין של מועצת העיר שהתקיימה ביום 7.8.19 בשעה 1800

 
תאריך פרסום: 08/07/2019
שנה: 2019
סטאטוס: מן המניין

ישיבה מן המניין של מועצת העיר שהתקיימה ביום 7.8.19 בשעה 1800