ישיבה מן המניין של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ד’ 6/11/19 בבניין העירייה

 
תאריך פרסום: 11/06/2019
שנה: 2019
סטאטוס: מן המניין

ישיבה מן המניין של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ד’ 6/11/19 בבניין העירייה