ישיבה מן המניין שהתקיימה ביום ד’ 4/12/19 בשעה 18:00

 
תאריך פרסום: 12/04/2019
שנה: 2019
סטאטוס: מן המניין

ישיבה מן המניין שהתקיימה ביום ד’ 4/12/19 בשעה 18:00