שתילה וכריתה של עצים בעיר

 

 

שנה

כריתת עצים

סיבה לכריתה

שתילת עצים

2019

50

עצי דקלים שנכרתו בגלל חדקונית הדקל.

חלק מהעצים נפלו ונכרתו עקב סופות.

ועצי אורן נכרתו בגלל מזיקים

500

2020

70

400

2021

50

200