מדונה שלו

 
מחלקה: סגני ראש העיר
תפקיד: מנהלת לשכת סגן ראש העיר אייל וייזר
תפקיד: 049879479

סגני ראש העיר