רפאלי חיים

 
מחלקה: מחלקת פיקוח בניין
תפקיד: מפקח בניה
תפקיד: 049879807
פקס: 9512324

מחלקת פיקוח בניין