צ’רבינקה שולה

 
מחלקה: מחלקת פיקוח בניין
תפקיד: מזכירה מחלקת פיקוח על הבנייה
תפקיד: 049879887
פקס: 9879898

מחלקת פיקוח בניין