הגר אקשטיין

 
מחלקה: הנדסה
תפקיד: מזכירת מהנדס העיר
תפקיד: 049879895
פקס: 049879844

הנדסה