איטח תמי

 
מחלקה: הון אנושי
תפקיד: מזכירת אגף מינהל והון אנושי
תפקיד: 049879833
פקס: 9879810

הון אנושי