דובר העירייה

מחלקת הדוברות אחראית על ריכוז המידע לפרסום לציבור, הצגת פעולותיה ומדיניותה של הנהלת העירייה באמצעי התקשורת והמדיה. המחלקה מהווה חוליה מקשרת בין הנהלת העירייה, המחלקות ויחידות העירייה לבין הציבור. 

תחומי אחריות

 • ניהול הקשר והעברת מידע שוטף ויזום לכלי התקשורת הארציים והמקומיים באמצעות הודעות לעיתונות.
 • הפקת חומרי דוברות והסברה לציבור.
 • מענה לשאלות כתבים וליווי סיורי עיתונאים.
 • שיתוף פעולה עם דוברי ארגוני חירום והצלה לאורך כל השנה.
 • קשר ושיתופי פעולה עם דוברים של ארגונים וולונטריים בעיר.
 • תיאום מול דוברים ממשלתיים בפרסום הודעות משותפות לעיתונות.
 • הכנת חומר רקע רלוונטיים עבור הנהלת העירייה לביקורים, כנסים וסיורים.
 • איסוף חומרי רקע להפקת עלוני פרסום וחוברות עירוניות.
 • ליווי פרויקטים עירוניים ברמה השיווקית והפרסומית.
 • יעוץ תקשורתי וליווי לכל אגפי ומחלקות העירייה, לרבות המוסדות העירוניים.
 • ליווי מיזם מיתוג העיר

פרסום מידע באמצעות הרשתות החברתיות: אתר העירייה, פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, מודעות בעיתונות הכתובה, עיתונות משודרת, שילוט חוצות ועוד.
 
חגי עינב | דובר עיריית נהריה
טלפון: 04-9879506  
פקס: 04-9514572