לשכת היועץ המשפטי

בהתאם לחוק במדינת ישראל, כל רשות מקומית חייבת בקבלת ייעוץ משפטי.לשם כך הרשות המקומית חייבת למנות עורך דין שיהיה יועצה המשפטי. 

לשכת היועץ המשפטי מאופיינת בכוח אדם מקצועי העוסק ביישום שלטון החוק ואכיפתו בתחומים השונים שעליהם מופקדת העירייה. 

תפקידה של ה​לשכה​​

תחומי הטיפול והאחריות של לשכת היועץ המשפטי בעיר הם מגוונים וכוללים, בין היתר: 
 • מתן ייעוץ משפטי  - הייעוץ ניתן למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העירייה, לסגניו ולעובדי העירייה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה לפי הדין. 
 • תביעה עירונית - עורכי דין בלשכה המשפטית משמשים כתובעים עירוניים מכוח הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה
 • חקיקת חוקי עזר 
 • טיפול בתביעות אזרחיות 
 • טיפול בעתירות מנהליות 
 • טיפול בתביעות המוגשות לבית הדין לעבודה 
 • עררים בתחום התכנון והבניה והארנונה 
 • הכנת חוזים ומכרזים 
 • הכנת נהלים בתחומים השונים 
 • מתן חוות דעת וייעוץ שוטף בתחומים שונים, לרבות חופש המידע והגנת הפרטיות
 •  דיווח ייצוג הולם על פי החוק

פרטי קשר מח' היועץ המשפטי:​

כתובת:
רח' שדרות הגעתון 19 קומה 4 בניין העירייה
מספר פקס: 04-9879832
מספר טלפון: 04-9879510


פרטי מנהל המחלקה:
עו''ד אורן ארבל יועץ משפטי

 
עיריית נהריה מזמינה גופים ללא כוונת רווח העוסקים בספורט להגיש בקשה לקבלת תמיכה: