מינהל כספים

מינהל כספים אחראי על אבטחת המשאבים הכספיים ​לביצוע הפעולות שהעירייה מוסמכת ונדרשת לבצעם על פי החוק. 

תפקידיו הם:​​

  • ​ניהול תקציבי הרשות המקומית
  • ניהול מערך המידע החשבונאי
  • ניהול מערך הכנסות העירייה
  • ניהול ההתקשרויות והרכש
  • ייעוץ כלכלי להנהלת הרשות ויחידותיה
פרטים ליצירת קשר:
טלפון: 04-9879579

​גזבר ומנהל אגף הכספים: מיכה זנו