מבקרת העירייה

מבקרת העירייה פועלת מכוח החוק, המגדיר את תפקידיה, היקף משרתה, מעמהו ונגישותה למסמכים ומאגרי מידע.

 
מבקרת העירייה מגישה דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם.
 
בנוסף, מבקרת העירייה רשאית להגיש דו"ח ביקורת בכל עת שייראה לנכון.
 ​
החוק מטיל על מבקרת העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודת העירייה,כגון:
 
יעילות ,חיסכון, טוהר המידות, החזקת רכוש כספים ודרכי ניהולם, קיום הוראות הדין. דיווחי המבקרת והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים  במסלול המוגדר בחוק.
 
עם תום הדיונים, דוחות המבקרת הופכים לפומביים וזאת  במסגרת זכות הציבור לדעת, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה.
 ​
לפרטים ויצירת קשר:

מבקרת העירייה : קרן דרכמן אבירם

טלפון משרדי:049879875
פקס: 049879574