הגשת הצעה לייעול וחדשנות


עיריית נהריה פועלת בכדי לייעל את השירותים הניתנים לתושביה ולעובדיה ולהקטין את העלויות התפעוליות.

מתוך כך מעודדת הנהלת העירייה את עובדיה ותושביה להגיש לה הצעות לשיפור תהליכי העבודה לייעול שיטות העבודה לחיסכון במשאבים, נשמח לשמוע מכם מה נוכל לייעל ולחדש.

לכבוד עיריית נהריה

הריני מתכבד בזאת להגיש הצעת לייעול וחדשנות שפרטיה להלן:


טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567