חברי וועדת תמיכות

שמות חברי וועדת תמיכות עירונית:

  1. אלי אלבז מנכ"ל העירייה
  2. מיכה זנו גזבר העירייה
  3. אורן ארבל היועץ המשפטי של עיריית נהריה​