מידע מוניציפאלי

​​​​​​​

קובץ
הרחב קטגוריה : דוחות הממונה על חופש המידע ‏(10)
הרחב קטגוריה : וועדת השלושה ‏(12)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים איכות הסביבה ‏(4)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים וועדת תמיכות ‏(11)
הרחב קטגוריה : צווי ארנונה ‏(18)
הרחב קטגוריה : קולות קוראים ‏(1)
הרחב קטגוריה : שקיפות מידע כללי ‏(27)
הרחב קטגוריה : תמצית הדוחות הכספיים ‏(3)
​​