מידע מוניציפאלי

​​​​​​​

קובץ
הרחב קטגוריה : דוחות הממונה על חופש המידע ‏(11)
הרחב קטגוריה : וועדת השלושה ‏(16)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים איכות הסביבה ‏(4)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים וועדת תמיכות ‏(11)
הרחב קטגוריה : פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה בע"מ ‏(1)
הרחב קטגוריה : צווי ארנונה ‏(19)
הרחב קטגוריה : קולות קוראים ‏(1)
הרחב קטגוריה : שקיפות מידע כללי ‏(35)
הרחב קטגוריה : תמצית הדוחות הכספיים ‏(4)
​​