מידע מוניציפאלי

​​​​​​​

קובץ
הרחב קטגוריה : דוחות הממונה על חופש המידע ‏(8)
הרחב קטגוריה : דוחות מבקר העירייה ‏(8)
הרחב קטגוריה : וועדת השלושה ‏(4)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים איכות הסביבה ‏(4)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים וועדת תמיכות ‏(11)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים ישיבות מועצה ‏(12)
הרחב קטגוריה : צווי ארנונה ‏(16)
הרחב קטגוריה : קולות קוראים ‏(2)
הרחב קטגוריה : שקיפות מידע כללי ‏(14)
​​