מידע מוניציפאלי

​​​​​​​

קובץ
הרחב קטגוריה : דוחות הממונה על חופש המידע ‏(7)
הרחב קטגוריה : דוחות מבקר העירייה ‏(8)
הרחב קטגוריה : וועדת השלושה ‏(4)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים וועדת תמיכות ‏(7)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים ישיבות מועצה ‏(8)
הרחב קטגוריה : צווי ארנונה ‏(15)
הרחב קטגוריה : שקיפות מידע כללי ‏(4)
​​