ממונה חופש המידע ברשות

אילוז דודו

תפקיד:דוד אילוז – עוזר מ"מ ראש העירייה, ממונה על חוק חופש המידע ומ"מ מרכז ישיבות המועצה
טלפון:049879871
פקס:9929679
דואל:hofesh.meida@nahariya.muni.il 
מחלקה:
ממונה חופש המידע