מועצת העיר

​​​​למועצת העיר סמכויות הניתנות לה על פי דין. מועצת העיר מהווה רשות מחוקקת של העיר, מוסמכת לאשר חוקי עזר בתחומים רבים

כגון היטלי פיתוח, שמירת הסדר והניקיון, פיקוח על בעלי חיים, פיקוח על שילוט ופיקוח על החנייה.
מועצת העיר מאשרת את צו הארנונה של העירייה המהווה מס ומקור ההכנסה המרכזי של הרשות.
 
אחד התפקידים המרכזיים של מועצת העיר הוא אישור התקציב השנתי השוטף של העירייה ואישור תקציבים בלתי רגילים של העירייה, המיועדים לפעולה חד פעמית או לתחום מסוים.

אישור התקציב השנתי של העירייה מהווה כלי עבודה מרכזי וחשוב של חברי מועצת העיר, באמצעותו יכולים הם להשפיע על פעילותה של העירייה.
 
בראשית כהונתה, בוחרת המועצה מקרב חבריה נציגים לוועדות העירוניות על - פי מפתח סיעתי,
להלן הרכב חברי הועדות:

פרטי קשר חברי מועצה

 
שמות
תפקיד​טלפון​פקס​רשימה​​כתובת דוא"ל​
רונן מרלי
ראש העירייה​ וחבר מועצה
049879877​04-9514572דרך חדשה​​dalyah@nahariya.muni.il
אייל וייזר
סגן ראש העיר וחבר מועצה
0546638537

דרך חדשה​yarok1@gmail.com
​ענת לורנץ
​חברת מועצה
0524462425

​דרך חדשה
amitlor87@gmail.com
שרית​
מולכו
חברת מועצה ​
0523720140
049522953​​
​דרך חדשה
saritmolco@gmail.com
​אור כהן
​חבר מועצה
0546616969

דרך חדשה
orr.cohen@gmail.com
מקס אפריאט
חבר מועצה​0523744901

דרך חדשה
​max_af@walla.com
דמיטרי​
אפשטיין 
סגן רה''ע ומ''מ​049879851​​049879​852נהריה ביתנו​dima@n​ahariya.muni.il
קלאודיה​
מרקוב
חברת מועצה​​0523925802049511212​נהריה ביתנו
markov.adv@gmail.com
​בוריס שטארקר
​חבר מועצה
0544999884

​נהריה ביתנו
bshtarker@gmail.com
אורנה​
שטרקמן
חברת מועצה​​​0535241541דה
ornash21@gmail.com ​
​שרית נס פררו
​חברת מועצה
​0528966672
​דה
​saritnes@gmail.com
יצחק פרץ
חבר מועצה​0506644444
נהריה אחת​Issac123@012.net.il
זכריה חי
חבר מועצה ​0506963511
​​
נהריה אחת​zecharia@fermit.co.il
עופר
אלקיים
חבר מועצה​049824841​​049829779אור​
​nuritz@nahariya.muni.il
אורן​
סודאי
חבר מועצה​049514020​מחר חדש​
​​office@sudai-low.com
לירז איתמר
חברת מועצה​​0505283239
מחר חדש​
itamarliraz@gmail.com
חיים​
רואש
חבר מועצה
0522474417
​049879879ש''ס​474417@gmail.com