קובץ
  
  
  
  
דוחות הממונה על חופש המידע01/01/20122012
  
דוחות הממונה על חופש המידע01/01/20132013
  
דוחות הממונה על חופש המידע01/01/20142014
  
דוחות הממונה על חופש המידע01/01/20162016
  
צווי ארנונה28/11/20072007
  
צווי ארנונה28/11/20082008
  
צווי ארנונה28/11/20092009
  
צווי ארנונה28/11/20102010
  
צווי ארנונה28/11/20112011
  
צווי ארנונה28/11/20122012
  
צווי ארנונה28/11/20132013
  
צווי ארנונה28/11/20142014
  
צווי ארנונה28/11/20152015
  
צווי ארנונה28/11/20162016
  
דוחות מבקר העירייה04/12/20132013
  
דוחות מבקר העירייה28/11/20142014
  
דוחות מבקר העירייה28/11/20152015
  
דוחות מבקר העירייה28/11/20132013
  
דוחות מבקר העירייה10/11/20122012
  
דוחות מבקר העירייה04/12/20142014
  
דוחות מבקר העירייה04/12/20142014
  
דוחות מבקר העירייה04/12/20152015
  
צווי ארנונה15/01/20172017
  
דוחות הממונה על חופש המידע27/08/20172017
  
דוחות הממונה על חופש המידע27/08/20172017
  
פרוטוקולים וועדת תמיכות30/08/20172017
  
פרוטוקולים וועדת תמיכות30/08/20172017
  
פרוטוקולים וועדת תמיכות30/08/20172017
  
פרוטוקולים וועדת תמיכות30/08/20172017
  
פרוטוקולים וועדת תמיכות30/08/20172017
1 - 30הבא