תוכניות לימודיות

​​

קרן עזריאלי 


תכנית העצמה חינוכית של קרן עזריאלי פועלת בחטיבות הביניים ברחבי הארץ, במטרה למנוע נשירה, בעיקר סמויה, של תלמידים ממערכת החינוך. 

"במסגרת התוכנית הוקמה וועדת היגוי שבחנה לעומק את המורכבות והאתגרים של מערכת החינוך בארץ. 

מסקנות הוועדה היו שיש לאקונה במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית. התכניות שתמכו אז בתחום החינוך התמקדו בעיקר בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר התיכוניים- כהכנה לבגרות ולצבא. 

כך שהשלב של חטיבות הביניים נותר ללא מענה"בני הנוער העוברים מבתי הספר היסודיים לחטיבות הביניים חווים משבר של גיל ההתבגרות, יחד עם מעבר לשלב לימודי תובעני הרבה יותר וכל זאת בשלוש שנים מאתגרות במיוחד בין ז' ל-ט'".
  
תוכנית העצמה חינוכית של קרן עזריאלי מזהה את בני הנוער בשלב חטיבות הביניים אשר עלולים לנשור ממערכת הלימודים, תומכת בהם מבחינת תחומי הדעת- מתמטיקה, אנגלית עברית ולשון, ובמקביל מעניקה תמיכה וכלים הקשורים לפן החברתי והמשפחתי.

"מטרתנו להעצים את בני הנוער"
 

מה השאיפות של הקרן לעתיד?


"השאיפה היא להמשיך ולבסס את תכנית להעצמה חינוכית במרבית חטיבות הביניים ברחבי הארץ. מטרת התוכנית היא להעצים את בני הנוער ולהעניק להם כלים להעצמתם מבחינת השכלה ומבחינה חברתית. 
המפתח להצלחה בחיים תלוי בבסיס בהשכלה, נתינה לקהילה, הגשמה עצמית והיכולת לחלום חלומות. אלה בדיוק הערכים שאנו מעניקים בתכנית העצמה חינוכית".

תוכנית שמיד 


ילדים בסיכון


ועדת שמיד אימצה את ההגדרה של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה כ"ילדים בגילאי לידה עד 18 שנים החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, וכתוצאה ממצבים אלו נפגעה יכולתם לממש את זכויותיהם עפ"י האמנה לזכויות הילד בתחומים הבאים:

 • קיום פיזי, בריאות והתפתחות
 • השתייכות למשפחה
 • למידה ורכישת מיומנויות
 • רווחה ובריאות רגשית
 • השתייכות והשתתפות חברתית
 • הגנה מפני אחרים ומפני התנהגויות מסכנות שלהם עצמם. 

בהתאם להגדרה זו נבנה "סרגל סיכון" על פיו ניתן יהיה לערוך מיפוי של הילדים הנמצאים בסיכון בכל ישוב.

 

יעדי התכנית

 • הקטנת אחוז הילדים החשופים להתעללות ולהזנחה פיזית ובריאותית.
 • הקטנת אחוז הילדים המפגינים התנהגויות או מצבים המעידים על בעיות קשות בתחום הרגשי.
 • צמצום מספר הפעוטות הנמצאים בסיכון התפתחותי בתחום המוטורי, הרגשי והשפתי.
 • הפחתת אחוז החלשים ביותר במבחני המיצב בכיתות ח'.
 • הקטנת אחוז הילדים / בני הנוער (כיתות ו' - י"ב) שאינם נמצאים במסגרת חינוכית כלשהי או שנמצאים במסגרת והם "נושרים סמויים".
 • ירידה באחוז בני הנוער המפגינים התנהגויות סיכון והתנהגויות לא נורמטיביות.
 • הגדלת מספר הילדים המאותרים שנמצאים במצבי סיכון .
 • הגדלת היקף הילדים / בני נוער בסיכון והוריהם המקבלים שירותים .
 • הגדלת מספר ה​ילדים ובני הנוער המקבלים שירותים שהשירותים מתאימים לצרכיהם.
 • פיתוח מערכת מידע, ניטור, בקרה והערכה.

 ​