החזון – נהריה 2025

נהריה המרכז בגליל המערבי – "בית לכל החיים".

נהריה היא בית לכל תושביה - עיר בה התושב במרכז העשייה. 
עיר בה מתקיימים חיי קהילה המעודדים מצוינות, תרומה לחברה, יוזמה, יצירה וחדשנות, עיר אשר דואגת לביטחונם ורווחתם של תושביה.