כל תושב נחשב

העירייה תנוהל בשקיפות מלאה!

תוך שיתוף פעולה, שוויון, שלטון נקי ושירות אישי.

העירייה תמצב את התושב במרכז ותהיה קשובה לצרכי הציבור.

יעדים: 

  • הנגשת המידע הדיגיטלי 
  • פיתוח תהליכים ושגרות לניהול המידע
  • תיעוד והקמת מאגר נהלים
  • הפחתה בקבלת קהל ע"י הנגשת המידע וביצוע השירותים באופן דיגיטלי. מדד השינוי 40%