הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
תמונה טיילת נהריה בזמן השקיעה

חזון איכות הסביבה

עיריית נהריה רואה בתחום איכות הסביבה נדבך חשוב ובסדר עדיפות גבוהה בשירות העירוני המוענק לתושבי העיר.

מחלקת איכות הסביבה ו​התברואה מופקדת על שמירת הסדר והניקיון ועל פיתוח איכות הסביבה, תוך צמצום המפגעים הסביבתיים.

העירייה משקיעה משאבי רבים ומגוונים על מנת לייצר לתושבי העיר ולמבקריה סביבה נקייה מזימנה ואטרקטיבית.

חזון המחלקה לתברואה ואיכות הסביבה:​

מחלקת התברואה ואיכות הסביבה פועלת בכל ימות השנה לניקיון ותחזוקה שוטפת של העיר, פינוי אשפה ופסולת לסוגיה, פינוי גזם וגרוטאות, טיפול במפגעים ומטרדים, ניקיון וטיפוח גנים ציבוריים ופארקים, מזרקות מתקני כושר ומשחק, מיחזור של נרחב של בקבוקי פלסטיק נייר, קרטונים וסוללות.

העירייה מעניקה שירותי הדברה ל​מרחב הציבורי, שירותים ווטרינרים, פרוייקט חוף - נקי והסרת מפגעי אסבסט פריך במסגרת פרוייקט דרך ירוקה.

כאשר מטרתנו היא ליצור סביבה ירוקה נקייה ובריאה עבור תושבי העיר.

העיר פועלת כיום ותפעל בעתיד גם בהתאם לעקרונות הבאים :

  • טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים וירוקים
  • ​קידום חינוך סביבתי-חברתי ובריאותי
  • שימור וטיפוח מקורות המים
  • ​צמצום נפח הפסולת והכנסת כלי אדמה טמוני קרקע לשכונות החדשות
  • ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה 
  • הגברת מערך המיחזור
  • יישום החוק למיחזור מוצרי אלקטרוניקה
  • הסרה וסילוק אסבסט פריך במסגרת פרוייקט דרך ירוקה
  • הסדרת ערוץ נחל הגעתון למניעת הצפות בשדרות הגעתון
  • הקמת קו ביוב חדש התואם את קצב בבתפתחות העירונית והגידול הצפוי באוכלוסיה​
חזון איכות הסביבה