חזון תעסוקתי

​נהריה הופכת למרכז כלכלי אזורי!

מעודדת ומטפחת יזמות, פעילות עסקית ואזורי תעשייה.

מחייה את מרכז העיר, מייצרת ומעודדת מקורות תעסוקה.

יעדים: 

  • עד שנת 2022 תוגש תוכנית מפורטת לשיפור מקומות תעסוקה במתחם סער והקמת מרכז תעסוקה אזורי.
  • הקמת תשתית שת"פ אזורי לפיתוח מקורות תעסוקה בגליל המערבי (אשכול).
  • גידול של מקומות תעסוקה.