חזון ויעדים חינוכיים

לוקחים אחריות על כל ילד!

נהריה פורצת דרך בחינוך ומטמיעה ערכי דרך ארץ וטיפוח ערכי המצוינות ומשמשת מודל לחיקוי ברמה הארצית.

יעדים: 

  • פרס חינוך ארצי עד שנת 2022
  • מיסוד תשתית רשת המתנסי"ם 2019 - 2020 
  • יצירת רצף חינוכי פורמלי ובלתי פורמלי
  • החזרת הילדים הביתה - הקטנת כמות תלמידי העיר בלימודי חוץ. מדד השינוי ב - 50%
  • שיפור מרחבי למידה חדשניים בכל בתי הספר היסודיים בעיר עד שנת 2021 
  • קידום החינוך המיוחד