לעיון בטבלת החלקות הסופיות (עין שרה פרצלציה)​

​לנוחיות התושבים  פורסמה טבלת הנתונים שנמסרו לעירייה​ מלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ובה יכול כל תושב לזהות את מספרי הגוש והחלקה  החדשים שלו.

על כל תושב לבדוק את מספר המגרש שרכש (על פי חוזה הרכישה) ועל פי  הטבלה המתפרסמת באתר עיריית נהריה לקבל את מספר הגוש והחלקה החדשים של המגרש.

​​​​​
לחיפוש מהיר של גוש חלקה לפי מספר מגרש :

פתח/הורד את מסמך האקסל המצורף - לחץ על הטור המבוקש באמצעות סמן העכבר - במקרה זה עמוד עם סמן העכבר על האות D בראש הטור ולחץ - כל הטור יסומן בצבע כחול.

לאחר מכן לחץ בצידו השמאלי של המסמך על האפשרות חפש וכתוב בתיבה אשר תפתח את מספר המגרש שלך.

מיד תועבר למספר המבוקש
 
בנוסף, ניתן לפנות טלפונית לגב' ריקי חסון , באגף ההנדסה בעירייה בטלפון 04-9879891 על מנת לקבל בפקס את מספרי הגוש והחלקה החדשים.