החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

​החברה הכלכלית לנהריה בע''מ פועלת על מנת לשפר את רמת החיים של תושבי העיר נהריה בדרך של בנייה הקמה ופיתוח של מתקנים בעיר לרווחת התושבים.

החברה אחראית על מגוון רחב של תחומים בעיר בניהם :
  • חופי הרחצה ובריכה אולימפית עירונית
  • קאנטרי קלאב נהריה​
  • אירועי הקיץ בנהריה
  • שלטי פרסום חוצות בעיר
  • מט''ש - מכון טיהור שפכים
  • התקנת מתקנים סולאריים על גגות מוסדות החינוך בנהריה
  • מרכז צעירים נהריה

הרכב דירקטורים שאושר בישיבת מועצת העיר

יו"ר הדירקטוריון - רונן מרלי

חברה כלכלית – 

טלפון: 04-9879467

מייל": dolevb@nahariya.muni.il

חברי הדירקטוריון: