מט"ש נהריה

​בשנת 2005 נחנך המט "ש בשדות של קיבוץ גשר הזיו ופרויקט זה פתר את בעיות הזרמת הביוב לחופה של נהריה.

 מדובר ב- 3.5 מיליון קוב מי ביוב מתוך כ- 5 מיליון קוב מים שהעירייה קונה בשנה, המט "ש פתר את בעיית זיהום הים, הפחתת מפגעי הריח, הפחתת תקלות בתשתית הביוב בעיר, הפניית הקולחים להשקיה במקום הזרמתם לים והפחתת זיהום מי התהום.
 
בכוונת העירייה לבצע טיפול "שלישוני" ב מט "ש תוך שנתיים על מנת להשביח את הקולחים להשקיית חקלאות.​