קול קורא מאגר מתכננים

החברה הכלכלית לנהריה בע"מ מזמינה בזאת מציעים להגיש בקשה להיכלל במאגר מתכננים
לביצוע עבודות או למתן שירותים.

שלבים להצטרפות למאגר:

  1. הדפס את המסמך
  2. מלא את המידע הנדרש במסמך
  3. הגש את המסמך בקומה 7 בבניין העירייה (נדרשת נוכחות פיזית של מגיש הבקשה)

את המסמך וכלל המידע הנדרש יש להגיש לידי - מר טל חמי.


למידע נוסף ושאלות בנושא הגשת המסמך ניתן לפנות באמצעות מייל.


לוגו החברה הכלכלית לנהריה בע"מ