1995

 

מבנה בית יד לבנים נבנה בשנת 1995 מכספי תרומה של בני הזוג סם וריצ’ל בויימל מסינסינטי ארה”ב שתרמו רבות לנהריה.