1960-1961

 

בניית שובר הגלים בחוף ימה של נהריה נמשכה בין 1960 ל 1961