1947

 

ע”פ  הצעת החלטה של האו”ם מ 1947, על חלוקת א”י לשתי מדינות, אחת ערבית ואחת יהודית, נהריה הייתה אמורה להיכלל בגבולות המדינה הערבית יחד עם שאר חלקי הגליל המערבי. תושבי נהריה עקבו בדאגה אחרי ההצבעה, וראש הרשות של נהריה, גרשון טץ, הכריז שהיישוב יישאר יישות עצמאית. במהלך מלחמת השחרור, במסגרת “מבצע בן עמי” ב 14 למאי 1948, נכבש הגליל המערבי כולו, ונהריה חזרה להיות חלק ממדינת ישראל.