מרץ עד מאי 1948

 

מצור על נהריה והסביבה –
הערבים התנגדו להתיישבות היהודים בארץ. הם ניסו לכבוש אותה ולהתנכל ליהודים. הממשל הבריטי ששלט בארץ, לא מנע זאת ואף שיתף פעולה לא אחת. בשנת 1948 הגליל המערבי היה מנותק מכל ארץ ישראל. הערבים כיתרו את כל יישובי הגליל המערבי כולל נהריה ואלה היו במצור. האספקה הגיעה לנהריה דרך הים על גבי דוברות / ספינות שנקראו בשם מָעוּנָה.
במהלך הניתוק הנפיקו בנהריה חותמת דואר שעליה היה מודפס: ” הגליל המערבי המנותק “