אפריל 1955

 

חגיגות 20 שנה לנהריה
בתמונה מימין: דוד בדר, יחזקאל כהן, אברהם פריץ כהן, נכבד ערבי (בעבר מישהו אמר לי דרוזי), נשיא המדינה דאז יצחק בן צבי, רעיתו, רחל ינאית בן צבי, ראש המועמה, גרשון טץ, אדם לא ידוע, מר מרכס, מר זימנאור, מזכיר המועצה היינץ חיים לסר ומר גוטשלק.