לאגף תפעול דרוש/ה: קצין בטיחות תעבורה ומנהל מח’ רכב

 
תאריך פרסום: 08/06/2021 13:00
תאריך הגשה אחרון:
22/06/2021 15:00
מספר מכרז:
6/2021

לאגף תפעול דרוש/ה:
קצין בטיחות תעבורה ומנהל מח’ רכב