נציגי הציבור

 

שמות נציגי הציבור הכשרים לשמש נציגים בוועדת הבחינה הם:

  1. שלומי כהן
  2. אלי אוקנין
  3. רוני פלד
  4. שלום אייאש