חוק חופש המידע

 
כותרת תאריך שנה
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2020 31/12/2020 2020 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2016 27/08/2017 2017 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2019 26/02/2020 2020 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2017 11/12/2018 2018 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2018 11/06/2019 2019 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2015 01/10/2015 2015 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2014 01/01/2014 2014 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2013 01/01/2013 2013 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2012 01/01/2012 2012 דוח/צו