פרסום תוצאות מכרזים

 
מספר מכרזשם המכרזזוכה במכרז
001/19השכרת ציוד מכני כבד
005/19מכרז להפעלת אירועי פוריםגולן פרץ
006/19אספקת והתקנת מזגנים במוסדות העירייה - מחירוןסופר קור/אלקטרה
007/19אספקת והובלת ארוחות לקשישים ולתלמידי חינוך מיוחדמור ארוחות
014/19שירותי הדברה ברחבי העירחיר דאהר
015/19אספקת והתקנת מערכת מתזים במסעדות בטיילתלהבות שירותים
016/19השכרת מסעדה בית קפה לנדוור קפה המפרש
019/19אספקת מדי מים חדשיםמד תקין-- ארד-- גת מדי מים-- מדי ורד-- סילברגייט.
020/19השכרת מסעדת פאפיה ביץג.ש. נהריה
022/19מכירת זכויות במקרקעין גוש 18206 חלק מחלקות 5--6--68--71-- בנהריה עmimiפ תשריטורגוס בעmimiמ
025/19מתן הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון לתנועה וכבישים בנהריהפאהום מידד מנאל איליה בן שבת
026/19תכנון מבנים מפורט ותוכניות בינוי כתוכניות ביצועלמגרשים בשכונה הצפון מזרחית אריק שרון - הסכם גגערן מבל-- דאטום
027/19הסדרת כביש כניסה לנהריה הירוקה מכביש 89ג.א. מהנדסי הצפון
029/19עבודות להקמת משרד הפנים בקניון נהריהאמון גרוב
030/19מכירת רכבי העירייהוסים אלדו-- גרשון אבי
032/19בניית גן ילדים כפול בשכונת סם בוימלאשר שמואלי
033/19בניית גן ילדים כפול ברחוב רמז בשכונת נהריה הירוקהאשר שמואלי
035/19מתן שירותי ייעוץ נגישות בתחום נגישות מבנים תשתיות וסביבה
036/19ציפוי מגרשי ספורט בספורטקורט אקרילי בספורטק וברחוב סולדגלובל פתרונות
037/19שדרוג ועיצוב מרחב למידה בבית ספר גולדה M21ש.א. פרוייקטים
038/19הסבת מבנה עירוני למרכז קהילתי לנוער בשכונת כצנלסון - עבודות שיפוץי.אורתן
039/19הסבת מבנה עירוני למרכז קהילתי לנוער בשכונת כצנלסון - עבודות פיתוחאחים תיהווי
041/19שדרוג ושיפוץ מתקני משחקים בפארק גיל לכל גילא.א. התקנות
042/19שיפוץ והתאמת כיתות וחצרות - בית ספר טרומפלדורש.א. פרוייקטים
044/19מתן שירותי בטיחותלבטח-- שלמה אלדי
047/19התאמת מבנה קיים למעבדת מדעים בבית ספר נופרג.א. מהנדסי הצפון
049/19ביטול רמזור והקמת כיכר בצומת הרח' מסריק ההגנהפסגות התמר
050/19ביצוע תחזוקה שוטפת של מזרקת התותח בשד' הגעתוןאלי את אהרון
054/19רכישת רכב מסחרי ייעודי למחלקת הביטחוןבן הרוש חברה למסחר
057/19אספקת חומרי ניקוי למוסדות העיריה - שנת 2020דנטס-- קלין-- מרמוס
059/19ניהול משפטי של תיקי נזיקין (בתחום ההשתתפות העצמית) של עיריית נהריהעוmimiד לוריג ועוmimiד גושן
001/20חניון חנה וסע לבאי הרכבתי. אורתן
002/20עבודות איטום בהיכל הספורט בעין שרהאשר שמואלי
005/20אספקת והתקנת גופי תאורה להיכל הספורט בעין שרה נהריהמ. דרורי
006/20עבודות פיתוח וסלילה במתחם שטראוסד.א. תשתיות
007/20הקמת חוף מוכרז צפוני ושיפוץ חוף סוקולובמ.י. גור
009/20השכרה והפעלת מרכז יום לקשיש mimiסביוןmimiמרכז יום לקשיש
010/20ביטול רמזור והקמת כיכר בצומת הרח' הרצל סולדאחים תיהווי
011/20אחזקת רמזורים בגבול שיפוט העיר נהריהאיי.פי.איי
012/20שיקום תאורה בטיילת נהריה ד.א. תשתיות
013/20החלפת קרקע במתחם אימונים לכדורגל בנהריהד.א. תשתיות
014/20שיקום שד' הגעתון מצומת הרח' געתון/הרצל ועד לצומת הרח' געתון/וייצמן כוללשמעון פחימה
019/20קבלת הצעת מחיר לתכנון כוללני לתכנון חידוש ושדרוג רחוב קקmimiל ויצחק שדה אוסמה חטיב הנדסה
020/20יועץ משפטי חיצוני קבוע למחלקת הכנסות העירייה לרבות מחלקת ארנונה וגבייהברק גית
021/20בניית מבנה לחוגים צמוד לקאנטריאשר שמואלי
022/20הפעלת קהילה תומכת חיים עצמאים לנכים בנהריהחברת תגבור
023/20שירותי מדידת מקרקעיןכמאל זועבי
024/20אחזקת רשת המים העירוניתדודו כהן
025/20רכישת רכבים תפעולייםבלוטין-- יוניברסל מוטורס-- בן הרוש-- אבניר
026/20רכישת 2 גנראטוריםאלרם
027/20אספקת 2 משאבות דיזלדניאל שפיר
028/20עבודות פיתוח ברחוב שפרינצק בקטע: רח' יפה נוף/אפריים שריר ועד לכיכר שפרינצק/קניון ארנהסאלח חמיס
029/20אספקת אביזרי חשמל למחסן העירייהאלקטרו חבש-- ראש חשמל-- מתקינט-- אדגן-- מרמוס-- חשמל ישיר
031/20אספקת עץ שנתית לעירייהעצי חזון-- ארזי רז
032/20תכנון אדריכלי וקונסטרוקציה להרחבת בית העלמין בכבריחסין דוברציק
033/20שיקום מתחם נופש וספורט געתון (סקייט פארק)ג. רעם תשתיות
034/20עבודות לשיקום מובל שפרינצקאשר שמואלי
035/20תכנון תשתיות מים ביוב וניקוז ברחבי העירה.מ.ד.י הנדסה
036/20הקמת מגרשי אימונים לכדורגל בנהריהמחצבי אבן
037/20מהנדס קונסטרוקציה לבדיקת התאמת מבנים קיימים תמmimiא 38ירון אופיר
038/20תחזוקת גנרטורים בעיריית נהריהטרקטורים וציוד
039/20שיפוץ חדרי מורים בבית ספר כצנלסון ובבית ספר וייצמןשכטר
001/21תכנון כוללני לשדרוג ועבודות תשתית ברחובות וייצמן והרצל לכל אורכםאוסמה חטיב
003/21שיקום ופיתוח שד' הגעתון - גדה צפונית בקטע הרצל וייצמןי. אורתן
005/21תכנון נוף כוללני להמשך הקמת הטיילת הצפונית שלב ב'מילר בלום
006/21תכנון כבישים כוללני לביצוע כביש בטיילת הצפונית שלב ב'לוי שטארק
007/21הפעלת תוכנית קהילה תומכת קשישים בנהריהתגבור
008/21ציפוי באספלט ותיקון מדרכות ברחוב וייצמן מצומת הרח' וייצמן/געתון ועד לצומת הרח' וייצמן/קפלןאשר שמואלי
009/21ציפוי באספלט ותיקון מדרכות ברחוב השקד בצומת הרח' שקד/שזmimiר ועד לצומת הרח' שקד/כיכראשר שמואלי
012/21עבודות איסוף ופינוי של פסולת מעורבת ביתית ו/או במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים)רם נוע
013/21רישיון לשימוש תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבת עבור העירייהמטרופולינט
015/21שיקום מבנה הימייהד.א. תשתיות
017/21הקמת כיכר בצומת הרחובות סולד/רמזאחים תיהווי
018/21מתן שירותי גבייה כוללים מילגם
019/21תכנון אדריכלי כוללני לבניית מבני ציבור בשכונת יצחק נבוןרונה כהן אדריכלים
020/21מכירת רכבי העירייהכל ספק תואם הצעתו
021/21אספקת מדי מים לעיריית נהריהארד דליה-- מדי ורד
022/21הקמת ותחזוקת מערכות שילוט אלקטרוני (מסכי לד)אורלד 9 בעmimiמ
023/21תכנון אספקה והצבת מתקני משחקים ובתי עץ בגן הבוטאניסטוגי
027/21הסדרת חלקות קבורה בחלקה 28 בבית העלמין בכבריאשר שמואלי
028/21עבודות פיתוח וסלילה ברחוב ז'בוטינסקי בקטע מייסדים חניתהאשר שמואלי
029/21התאמת מבנה קיים למעבדת מדעים בבית ספר נופרשכטר
030/21התאמת מבנה קיים למעבדת מדעים בבית ספר שחקיםס.נ. חטיב הנדסה
031/21הסבת כיתות לטובת חינוך מיוחד בבית ספר רונה רמוןש.א. פרוייקטים
032/21שיפוץ גן תאנהש.א. פרוייקטים
033/21מכירת מקרקעין ברחוב ההגנה 29 בנהריהי.ש. שילוב נכסים
034/21אספקת והתקנת מחסן למועדון אלון בשכונת נווה אלוןאחים סלטי
037/21שיפוץ מחלקת הגבייה קומה ב בניין העירייהא.ו.ה.י.ו
038/21ביצוע אנטי מפרץ לאוטובוסים (תחנות הסעה) לכל אורך הרחובות אפריים שריר ושפרינצקד.א. תשתיות
x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
    0
    עגלת קניות
    רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות