פרוטוקול ישיבות מועצה

 
כותרת תאריך שנה סטאטוס
פרוטוקול מס' 11/21 מישיבה מן המניין, של מועצת העיר, שהתקיימה בתאריך 01.09.2021 01.09.2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 10/21 מישיבה מן המניין, של מועצת העיר, שהתקיימה בתאריך 04.08.2021 04.08.2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 9/21 מישיבה מן המניין, של מועצת העיר, שהתקיימה בתאריך 07.07.2021 07.07.2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 7/21 מישיבה,שלא מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ד', 02.6.21 02/06/2021 2021 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 8/21 מישיבה מן המניין, של מועצת העיר, שהתקיימה בתאריך 02.06.2021 02/06/2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 6/21 מישיבה מן המניין, של מועצת העיר, שהתקיימה בתאריך 05.05.2021 05/05/2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 21/04/21 21/04/2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 3/3/21 03/03/2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 3.2.21 03/02/2021 2021 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 3.2.2021 03/02/2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי 20/01/21 20/01/2021 2021 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 12 בדצמבר 2020 02/12/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 04.11.2020 04/11/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבה מן המניין של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ד' 2/09/20 02/09/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.8.2020 05/08/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת המועצה לא מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 5.8.2020 05/08/2020 2020 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד' בתאריך 1.7.2020 01/07/2020 2020 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה ביום ד' בתאריך 1.7.2020 01/07/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' בתאריך 03.6.2020 03/06/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' בתאריך 04.3.2020 04/03/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.2.2020 05/02/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצת העיר נהריה שלא מן המניין אשר התקיימה בתאריך 26.1.2020 26/01/2020 2020 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' ה-1 בינואר 2020 בבניין העירייה 01/01/2020 2020 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבה מן המניין שהתקיימה ביום ד' 4/12/19 בשעה 18:00 04/12/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבה מן המניין- דיון מיוחד של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ד' 6/11/19 בשעה 18:00 06/11/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבה מן המניין של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ד' 6/11/19 בבניין העירייה 06/11/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבה מן המניין של מועצת העיר שהתקיימה ביום 11.9.19 בשעה 1800 11/09/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבה מן המניין של מועצת העיר שהתקיימה ביום 7.8.19 בשעה 1800 07/08/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבה מן המניין של מועצת העיר אשר התקיימה ביום ד 3.7.19 03/07/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.6.2019 שעה 18:00 05/06/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה שלא מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.6.2019 שעה 18:00 05/06/2019 2019 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין,שהתקיימה ביום ד', 15.5.2019 15/05/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה שלא מן המניין,שהתקיימה ביום ד', 15.5.2019 15/05/2019 2019 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 3.4.2019 03/04/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 6.3.2019 06/03/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 6.2 06/02/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה שלא מן המניין אשר התקיימה בתאריך 6.2 06/02/2019 2019 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום 2 בינואר 2019 02/01/2019 2019 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 12.12.18 12/12/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד' 12.12.18 12/12/2018 2018 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 27.11.2018 27/11/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 4.9.2018 04/09/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 7.8.2018 07/08/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 10.7.2018 10/07/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 12.6.2018 12/06/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
תמלול ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 1.5.18 יום ג' 01/05/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה 6.3.2018 06/03/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין אשר התקיימה 6.3.2018 06/03/2018 2018 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס 2.18 מישיבה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 6.2.2018 06/02/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
ישיבה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 2.1.2018 02/01/2018 2018 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 5.12.17, בשעה 19.00 05/12/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 07.11.2017, בשעה 19.00 07/11/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 3/10/2017 , בשעה 19:00 5 באולם הישיבות ק'/ג' בעירייה 03/10/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין של מועצת העיר שהתקיימה ביום ד 30.8.2017 30/08/2017 2017 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מספר 7.17 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 18.07.2017 18/07/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 6/17 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 06.06.2017 06/06/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מספר 5.17 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ד', 03.05.2017 03/05/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
תמליל ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 4.4.2017 ביום ג' תשע''ז 04/04/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
תמליל ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 7.3.2017 תשע''ז 07/03/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
תמליל ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג' 7 7.2.2017 תשע''ז 07/02/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
תמליל ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 3.1.2017 ביום ג' תשע''ז 03/01/2017 2017 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
תמליל ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 6.12.2016 ביום ג' תשע''ו 06/12/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 10/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 1.11.2016 01/11/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 9/16 מישיבה מן המניין של מועצת העיר, שהתקיימה ביום ה' 6.10.2016 06/10/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 8/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 06.09.201 06/09/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 7/16 מישיבה מן המניין של מועצת העיר, שהתקיימה ביום ג' 2/8/16 02/08/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 6/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 7.6.2016 07/06/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 5/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 3.5.2016 03/05/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 4/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 5.4.2016 05/04/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 3/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 1.3.2016 01/03/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 2/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 9.2.2016 09/02/2016 2016 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 1/16 מישיבה ,שלא מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 6.1.2016 06/01/2016 2016 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 10/15 מישיבה ,מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 1.12.15 01/12/2015 2015 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 9/15 מישיבה ,מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 3.11.15 03/11/2015 2015 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 8/15 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 13.10.2015 13/10/2015 2015 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 7/15 מישיבת מועצה, מן המניין, שהתקיימה ביום ג' 1.9.2015 01/09/2015 2015 פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 6/15 מישיבת מועצה, מן המניין, שהתקיימה ביום ג' 7.7.2015 07/07/2015 2015 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 5/15 מישיבה,שלא מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 16.6.15 16/06/2015 2015 שלא מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 3/15 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 10.3.2015 10/03/2015 2015 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 2/15 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 3.2.2015 03/02/2015 2015 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 1/15 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 6.1.2015 06/01/2015 2015 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 10/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 2.12.14 02/12/2014 2014 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 9/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 11.11.14 11/11/2014 2014 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 8/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 7.10.1 07/10/2014 2014 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 7/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 16.9.14 16/09/2014 2014 פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 4/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 11.9.14 11/09/2014 2014 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 3/14 , מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג': 13.5.2014 13/05/2014 2014 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 2/14 , מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג': 11.3.2014 11/03/2014 2014 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
פרוטוקול מס' 1/14 מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה בתאריך 11.2.2014 11/02/2014 2014 מן המניין פרוטוקול תמלול הפרוטוקול הקלטת שידור חי
0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות

  חיפוש

  צור קשר

  חיפוש

  דילוג לתוכן