הליך שימוע לרישיון עסק

 

ביטול רישיון עסק או היתר זמני מוסדר בחוק רישוי עסקים, בסעיף 7ג.
מהחוק:

 • (א) רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון עסק או היתר זמני מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור
 • (ב) לא יבוטל רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 • (ג) בוטל הרישיון או ההיתר הזמני לפי סעיף זה, תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר הזמני, והביטול יכנס לתוקפו בתום 60 יום מיום הודעת הביטול”.

המקרים בהם ניתן לבטל רישיון

 • בעל העסק לא עמד בתנאי הרישיון.
 • נותן האישור הוציא סירוב עקב אי ביצוע דרישות

את תהליך ביטול הרישיון מרכזת מנהלת מזכירות מנהל האגף. רשות הרישוי תשלח בדואר רשום הודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון, חתומה בידי רשות הרישוי.
ההודעה קובעת כי תוקפו של הרישיון יפוג בתום 60 יום מקבלת ההודעה אם לא יתבקש שימוע. במקרה ויתבקש שימוע, ביטול הרישיון יכנס לתוקפו לאחר 90 יום אלא אם בשימוע יוחלט אחרת.
בהודעה אודות הכוונה לביטול רישיון יצוין בפני מי ייערך השימוע, בהתאם לעילה לביטול הרישיון. כאשר ברוב המקרים השימוע יתקיים בנוכחות רשות הרישוי והגורם שנתן את הסירוב.
באחריות בעל העסק להודיע לאגף רישוי עסקים, תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה, אם ברצונו לקיים שימוע ולהעלות טענותיו כנגד הביטול. לשם כך יש ליצור קשר עם מזכירות האגף לתיאום השימוע בפרק
הזמן הנ”ל (בטלפון, במייל, בפקס או בכתב).

השימוע ייערך בפני גורם מוסמך שיקבע במסמך הכוונה לביטול הרישיון ובשימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו כנגד הביטול.
הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או עורך בקשה מטעם בעל העסק, אולם אין מניע כי בעל העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול דעתו והחלטתו. אם בתוך 60 יום ממועד
ההודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון לא התקבלה בקשה של בעל העסק לקיים שימוע, ייכנס הביטול לתוקפו בתום 60 הימים.
במידה ונערך שימוע, תפעל רשות הרישוי על פי ההחלטהשתתקבל במהלך השימוע.

חשוב לדעת! לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול הרישיון.

פרטי התקשרות

טלפון: 04-9517505
פקס: 04-9879860
כתובת: הגעתון 19, נהריה
שעות קבלת קהל: בימים א-ה

 

0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות

  חיפוש

  צור קשר

  חיפוש

  דילוג לתוכן