הנחיות נגישות עסקים

 

בתאריך 25.10.2013 נכנסו לתוקף תקנות נגישות לשירות, תקנות אלו מתווספות לתקנות נגישות מבנה קיים וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998.

לפי סעיף 8 ב’ לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדשו, מבלי לבחון התקיימות של הוראות הנגישות.

בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות (הנגשה פיזית והנגשת השירות).
על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.

מה מנגישים בעסק?

גישה נאותה עד הכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים, התאמה לאנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית.

האם עלי להנגיש את העסק שלי?

חובת ההנגשה נקבעת על פי שלושה קריטריונים

האם העסק נותן שירות לציבור?

עסקים שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון: קניון , חנות, חניון ציבורי או מסעדה), צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק.
עסקים כמו מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך הנגישות רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.

האם העסק קטן או גדול?

עסקים קטנים עד 100 מ”ר או עסקים של בתי אוכל אשר שטח ההסעדה שלהם עד 25 מ”ר, יידרשו לבצע הנגשה לעסקים בהתאם ל מדריך הנגשה לעסקים קטנים.

האם העסק נמצא בבניין חדש, או קיים?

עסק בבניין חדש – עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות),
תש”ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח’1, פרק א’: בניין ציבורי חדש]
 
עסק בבניין קיים – ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע”ג-2013]. 

 בקשה לפטור מסידורי נכים לעסק בבניין קיים

עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה לא חלה עליו אלא על בעל הבניין. במקרים אלו יידרש בעל העסק להמציא אישור ממורשה נגישות שהעסק עומד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.
מורשה נגישות יכול לתת פטור בבניין קיים, אם הדבר בהסכמתו ובהתאם להנחיות תקנות הנגישות.

חומרי עזר נוספים

x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
    0
    עגלת קניות
    רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות