הצבת ציוד מחוץ לעסק

 
בעל עסק המעוניין להציב מקררים, מכונות ברד ושתיה או כסאות ושולחנות מחוץ לעסק, מוזמן לפנות למחלקת שילוט ואכיפה במשרדי אגף הפיקוח, או לחילופין להעביר בקשה בכתב או בעל פה בטלפון.​
 
תהליך בקשת רשיון להצבת מקררים, מכונות ברד ושתיה, כסאות ושולחנות מחוץ לעסק:
 • הגשת בקשה על ידי בעל העסק
 • המחלקה שולחת נציג המבצע סקר והסברה בשטח אודות הצבת האלמנטים לרבות הגבלים ועדכון על גובה האגרה
 • הבקשה מועברת לאישור ודיון במחלקה, ולאחר מכן יוצאת הודעת חיוב לעסק
 • ​הפקת רישיון בהתאם
 
הסכומים צמודים למדד ומשתנים מעת לעת.
יובהר כי הצבת שולחנות וכסאות (לרבות מקררים, מכונות ברד ושתיה) יהיו בכפוף לחוקי העזר העירוניים וכן בהתאם לתקנות ההנגשה החדשות.
הרישיון המופק יהיה כפוף לעמידה בכל התנאים הרשומים בו, ואינו תקף במקרים בהם בעל העסק חורג מהנדרש.
 
ניתן להגיש בקשה רק כאשר בידי המבקש רישיון עסק בתוקף או כאשר המבקש נמצא בתהליך בקשת רישוי ובינתיים יש לו רישיון עסק זמני.

רשימת האגרות לחיוב

 • היתר להעמיד כסאות ושולחנות כאמור בסעיף 66 – עלות: 841 ₪ (בעד 10 ס”מ ראשונים שניתן להגביהם או חלק מהם, לכל מ”ר נוסף – 142 ₪)
 • היתר להעמיד פריטים שאינם כסאות או שולחנות – עלות: 420 ₪
 • היתר כאמור בסעיף 70 – בעלות: 36 ₪
בעל היתר להעמיד כסאות ושולחנות, ישלם בעד היתר להעמדת פרגוד אגרה נוספת לאגרה ששילם לפי סעיף 1, ששיעורה כשיעור האגרה ששילם בעד ההיתר להעמדת כסאות ושולחנות.
x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות