הנחיות בניה ירוקה מומלצות ונדרשות

 

שטח העיר נהריה הינו כ-12,000 קמ”ר, מתוכם כ-800 דונם שטחי גינון, כלומר כ-7% שטחים ירוקים.

פרסום מספר תוכניות בתקן בנייה ירוקה שהסתיימו:

סה”כ תוכניות בתקן בנייה ירוקה שהסתיימו: 2 תוכניות

  1. תוכנית משולש בן עמי – מתחם תעסוקה ומגורים במזרח נהריה
  2. תוכנית מתחם סער