דלג לתוכן העמוד

טפסים

שקיפות ומידע

פרסום להגשת התנגדויות - הקצאת מקרקעין לעמותת מכבי נהריה שחיה עיריית נהריה- היתר הזרמה של שפכים (מי קולחין) לים מספר 11/2023 פרסום הסדרי נגישות - הצהרת נגישות החלטת מהנדס העיר נהריה בדבר שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכסים בעיר נהריה הצהרת נגישות עיריית נהריה