פותחים עתיד

 
אחראי מענה: גלית וינטראוב/ מנהלת רווחה חינוך ומנהלת יחידת קבסים

תיאור התכנית

היא תכנית ייחודית הפועלת בהיקף ארצי ומובילה ילדים, נערים, משפחות וקהילות להגשמת חזון של שינוי חברתי. התכנית יוצרת ומעודדת הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות באמצעות רעיון חדשני וייחודי לפותחים עתיד – מודל הנאמן. הנאמנים פועלים בבוקר במסגרת בתיה”ס בישוב ואחה”צ – בבתים, בפעילויות קבוצתיות, בחוגים וכדומה על מנת לתמוך וללוות את המוטבים במרחבי חייהם. תהליך הליווי מתייחס אל הילד באופן הוליסטי באמצעות ארבעה מעגלי התערבות: אישי, משפחתי, חברתי, לימודי. בהתבסס על גיבוש תכנית אישית מותאמת לכל משתתף, איתור הגורם המסייע המתאים בקהילה והנעת תהליכי תכלול עם השותפים הרלבנטיים. אופייה ההוליסטי של התוכנית בא לידי ביטוי במעורבותם של הגורמים השונים בסביבת הילד והמשפחה, בתפקידו של הנאמן ביצירת הלימה בין צרכיו של הילד למשאבים הקיימים סביבו והנעה להשלמת המשאבים החסרים, לצד הנגשת מענים נוספים במסגרת התכנית בתחומים של הדרכת הורים, מיצוי זכויות, ליווי כלכלי למשפחות. התוכנית פועלת כיום בבית הספר רמז ובבית הספר כצנלסון.

חזונה של פותחים עתיד

הוא להעניק לכל ילד ומשפחה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, את הביטחון, ההזדמנויות והכלים להצליח על ידי מימוש הפוטנציאל הייחודי הטמון בהם. התכנית יוצרת ומעודדת הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות באמצעות רעיון חדשני וייחודי לפותחים עתיד – מודל הנאמן: תפקיד חברתי המהווה ציר מרכזי וגורם מפתח בהצלחתה. הנאמן משמש כבוגר משמעותי, מנהיג ומודל לחיקוי עבור משתתפי התכנית. הקשר של הנאמן עם הילד ומשפחתו מבוסס על הקשבה, נוכחות ותמיכה.

מטרות התכנית

 • חיזוק הביטחון העצמי של הילד ותחושת המסוגלות העצמית שלו
 • פיתוח היכולות, העוצמות והכישרונות של הילד
 • הנגשת השירותים החברתיים הזמינים עבור הילד ומשפחתו והרחבתם
 • יצירת סביבה חינוכית תומכת לילד בביה”ס
 • עידוד מעורבות הורית בחיי הילד ותמיכה בו
 • חיזוק היכולות ההוריות ותרומה לצמיחת התא המשפחתי

פותחים עתיד פועלת מתוך ההבנה כי על מנת לחולל שינוי במצבם של הילדים יש הכרח לתמוך גם בהוריהם ובשאר בני המשפחה ולעמוד בקשר מתמיד עם מערכות החינוך השונות, השירותים הקהילתיים ואף הרשות המקומית, במטרה לייצר מעטפת רב-ממדית תומכת, הנותנת מענה לצרכים השונים של הילדים והמשפחות ורותמת את הקהילה כולה לעיצוב עתידם של ילדיה. התוכנית פועלת ברשות בשיתוף פעולה עם הפדרציה היהודית בניו גרזי ומתקיימת בבתי הספר רמז וכצנלסון.
x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות