תהליך רישום לגני הילדים

 

הרישום לגני הילדים העירוניים יחל ביום שני א’ בשבט תשפ”ב (03 לינואר 2022) ויימשך עד יום ראשון כ”א בשבט תשפ”ב (23 לינואר 2022).

 1. גיל 3 : ילדים שנולדו בין התאריכים יד’ בטבת תשע”ט (01/01/2019) לבין כ”ג בטבת התש”פ (31/12/2019)
 2. גיל 4 : ילדים שנולדו בין התאריכים ג’ בטבת תשע”ח ( 01/01/2018) לבין י”ג בטבת התשע”ט (31/12/2018)
 3. גיל 5 : ילדים שנולדו בין התאריכים כ’ בטבת תשע”ז (01/01/2017) לבין ב’ בטבת התשע”ח (31/12/2017)

קריטריונים לשיבוץ לגני ילדים:

 • גן המשך- ילדים אשר ממשיכים שנה שניה בגן טרום חובה
 • הישארות שנה שניה בגן חובה – בכפוף להמצאת אישור מהשרות הפסיכולוגי עד ליום 01/05/2022.
 • השיבוץ לגן יעשה על פי הזרם החינוכי ממלכתי/ ממלכתי דתי/ חרדי/מוכר שאינו רשמי וזאת עפ”י בחירת ההורים ברישום.
 • אזור רישום – השיבוץ לגן יקבע על פי כתובת המגורים ולאזור הרישום אשר נקבעו ע”י הרשות וייעשה על פי סמיכות הגן לאזור המגורים ככל שניתן.
 • שיבוץ הילדים איננו על בסיס בחירת גננת או חברים.
 • ילדים אשר ירשמו לאחר תקופת הרישום  ישובצו בגן על בסיס מקום פנוי ולא יובטח מקום בגן סמוך לכתובת מגוריו.

מסמכים שנדרש לצרף בעת הרישום

במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:

 • ספח תעודות זהות של ההורים בו מופיעים פרטי הילד/ילדה ובו מצוינת כתובת מגורים עדכנית
 • אישור על מגורים בעיר (אישור ארנונה או תצהיר עו”ד על חוזה שכירות)
 • אישורים רפואיים (אלרגיות – אישור רפואי בתוקף של חצי שנה על ידי רופא מומחה בתחום)
 • תצהיר הורים פרודים/גרושים/יחידניים (במידת הצורך), יש להמציא תצהיר חדש בכל שנה
 • מסמך ביטול רישום (להורים אשר מגיעים מרשות אחרת)

שאלות ותשובות בנושא הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ג

x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות