תהליך רישום לגני הילדים

 

הרישום לגני הילדים העירוניים יחל ביום חמישי א’ בשבט תשפ”א (14 לינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ”א בשבט תשפ”א (3 בפברואר 2021).

 1. גיל 3 : ילדים שנולדו בין התאריכים יד’ בטבת תשע”ח (01/01/2018) לבין כ”ג בטבת התשע”ט (31/12/2018)
 2. גיל 4 : ילדים שנולדו בין התאריכים ג’ בטבת תשע”ז ( 01/01/2017) לבין י”ג בטבת התשע”ח (31/12/2017)
 3. גיל 5 : ילדים שנולדו בין התאריכים כ’ בטבת תשע”ו (01/01/2016) לבין ב’ בטבת התשע”ז (31/12/2016)

לתשומת ליבכם,

ניתן להירשם לפי בחירתכם: לגן ממלכתי, ממלכתי דתי, תורני ולגנים מוכרים שאינם רשמיים – חב”ד ומג”י.
שנה נוספת בגן טרום חובה/חובה מחויבת ברישום בכל שנה.

מסמכים שנדרש לצרף בעת הרישום

במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:

 • ספח תעודות זהות של ההורים בו מופיעים פרטי הילד/ילדה ובו מצוינת כתובת מגורים עדכנית
 • אישור על מגורים בעיר (אישור ארנונה או תצהיר עו”ד על חוזה שכירות)
 • אישורים רפואיים (אלרגיות – אישור רפואי בתוקף של חצי שנה על ידי רופא מומחה בתחום)
 • תצהיר הורים פרודים/גרושים/יחידניים (במידת הצורך), יש להמציא תצהיר חדש בכל שנה
 • מסמך ביטול רישום (להורים אשר מגיעים מרשות אחרת)

טפסים נדרשים

לצורך הגשת בקשה לרישום ילדך בגני הרשות נדרש לצרף את הטפסים הבאים:
ל ה ש ל י ם
0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות

  חיפוש

  צור קשר

  חיפוש

  דילוג לתוכן