עיריית נהריה קיבלה החלטה אסטרטגית של מתן עדיפות גבוהה לנושא איכות הסביבה. כעת, הולכת ומתחזקת ההכרה שאין מנוס מהקטנת הפסולת, מהגברת המחזור והקטנת ההשפעה השלילית על הסביבה.
השקעה מושכלת ומתמשכת בחינוך, הפורמאלי והבלתי פורמאלי תביא לשיפור מתמיד של איכות חיי התושבים ולהשרשת התנהגות סביבתית אחראית של אנשי העיר ובראשם אישי ציבור ואנשי חינוך. היכרות מעמיקה של שכבות רבות בציבור עם ההכרח שבמחזור ובהקטנת הפסולת, תסייע בהטמעת התוכניות וביישומן.
העירייה מפעילה תוכניות בשיתוף עם בתי הספר בעיר לעידוד וטיפוח החינוך לקיימות סביבתית. 
במהלך הישיבה גיבשו המשתתפים מספר אירועי שיא שיתקיימו בבתי הספר במהלך השנה, זאת במסגרת התוכנית לחינוך וקיימות סביבתית של עיריית נהריה, המופעלת בימים אלה.

הפרוייקטים חינוכיים

  • פעילויות אמנותיות – סביבתיות במוסדות החינוך
  • תחרויות צילום סביבתי “אני מצלם את הסביבה בעיר”
  • חידונים
  • טיפוח אתרים עירוניים
  • ​סיורים
  • ​​הפנינג סביבתי עירוני ופעילויות נוספות.​

פעילויות צפויות במסגרת הפרויקט

 במסגרת פרוייקטים מסוג זה מבצעים יום נטיעות עירוני, בו משתתפים תלמידים מב​תי הספר העירוניים ועוסקים בנטיעת  עצים ושיחים בשטח בית הספר כשמדריכים של קק”ל מספקים מידע בנושאים סביבתיים. ​
 כל בתי הספר בנהריה, יזכו לקבל במהלך השנה סלסלות שתילים על פי בחירתם לשתילה ונטיעה בחצר בתי הספר וסביבתם. השתילים, מתנת העירייה והקרן הקיימת לישראל, יכללו שיחי תבלין, עצי שבעת המינים, ועצי נוי אופייניים לארץ ישראל.
חלק מחטיבות הביניים, ישתתפו במסגרת אירועי ט”ו בשבט בטקס נטיעות ארצי בנהריה. 

 ​קיימות סביבתית – מה קורה בימים אלו

בימים אלה משתתפים תלמידים תושבי העיר בסדנאות פיסול מחומרים ממוחזרים בהנחיית האמנים.
“אנו רואים בפרויקט לעיצוב סביבתי של חצרות בתי הספר הזדמנות להשיג שתי מטרות בעת ובעונה אחת: הראשונה, הכרות והתנסות של התלמידים בעבודה עם חומרים ממוחזרים ועם כלים בהם נעשה שימוש חוזר, דבר בעל ערך סביבתי וחינוכי ממדרגה ראשונה.
מאידך, אנחנו תורמים לשיפור החזות החיצונית של בתי הספר באופן ייחודי”. הפעילות כולה נעשית בתיאום ובשיתוף הצוותים החינוכיים של בתי הספר.